ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.20 - (-) 8,462,200 9.20 - 9.30 6.45 - 10.50
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2563 16:40
Chart Type