ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.75 - (-) 8,416,000 9.70 - 9.80 9.45 - 11.50
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 28 มกราคม 2563 16:38
Chart Type