ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.95 -0.05 (-0.50) 11,478,200 9.95 - 10.00 9.10 - 10.10
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 16 กันยายน 2564 16:50
Chart Type