ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.60 -0.05 (-0.52) 2,098,000 9.60 - 9.65 8.35 - 10.10
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 09 เมษายน 2564 16:36
Chart Type