ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.20 - (-) 4,576,500 10.10 - 10.20 9.35 - 10.40
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธันวาคม 2564 16:38
Chart Type