ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.45 +0.05 (0.53) 12,688,000 9.40 - 9.50 6.45 - 11.50
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2563 16:38
Chart Type