ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.90 +0.05 (0.51) 20,443,700 9.80 - 9.90 9.10 - 10.10
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2564 16:37
Chart Type