ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.70 - (-) 8,929,900 9.70 - 9.75 6.45 - 10.10
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 27 มกราคม 2564 16:39
Chart Type