ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.95 -0.05 (-0.71) 1,118,409 6.95 - 7.00 6.80 - 11.00
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 02 มิถุนายน 2566 16:38
Chart Type