ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.15 -0.05 (-0.81) 5,236,630 6.15 - 6.25 5.55 - 7.89
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2567 16:37
Chart Type