หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
9.95 -0.05 (-0.50) 11,478,200
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 16 กันยายน 2564 16:50