หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
9.90 +0.05 (0.51) 20,443,700
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2564 16:37