หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
9.60 -0.05 (-0.52) 2,098,000
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 09 เมษายน 2564 16:36