หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
11.00 +0.10 (0.92) 18,575,400
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2565 16:35