หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
8.20 +0.15 (1.86) 19,706,500
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 07 เมษายน 2563 16:36