ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.30 -0.10 (-0.96) 12,640,400 10.30 - 10.40 9.80 - 10.80
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2562 16:39
Chart Type