ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.70 +0.20 (1.74) 19,686,500 11.50 - 11.80 9.90 - 11.30
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2562 17:05
Chart Type