ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.10 -0.10 (-0.98) 1,425,400 10.10 - 10.20 9.80 - 11.80
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2562 16:35
Chart Type