ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.40 - (-) 11,892,300 10.30 - 10.50 0.00 - 0.00
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 16:38
Chart Type