ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.50 +0.10 (0.88) 2,405,500 11.40 - 11.50 0.00 - 0.00
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2560 16:36
Chart Type