ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.50 - (-) 12,793,900 10.40 - 10.50 9.41 - 11.50
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2562 16:38
Chart Type