ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.20 -0.20 (-1.92) 12,240,900 10.20 - 10.40 9.80 - 12.70
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2561 16:36
Chart Type