ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.60 +0.10 (0.80) 3,571,600 12.50 - 12.60 0.00 - 0.00
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2561 10:58
Chart Type