ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.00 -0.10 (-0.83) 2,462,100 12.00 - 12.10 0.00 - 0.00
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 16:39
Chart Type