ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

Free Float As of 07/03/2018
Minor Shareholders (Free float) 16,050
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 65.04

Remark: Updated as of the latest book closing date.
Overview As of 29/03/2019 Rights Type : XM
Total Shareholders 22,289
% Shares in Scripless Holding 98.69

No Major Shareholders # Shares % Shares
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,293,150,000 23.51
2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 233,968,600 4.25
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 165,594,500 3.01
4. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 135,000,000 2.45
5. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 112,200,000 2.04
6. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 95,000,000 1.73
7. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 94,000,000 1.71
8. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 87,165,300 1.58
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 87,084,368 1.58
10. BBHISL NOMINEES LIMITED 80,000,000 1.45