หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
10.20 -0.20 (-1.92) 12,240,900
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2561 16:36