หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
10.30 -0.10 (-0.96) 12,640,400
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2562 16:39