หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
11.70 +0.20 (1.74) 19,686,500
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2562 17:05