หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

   
about banner

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหน่วยลงทุน+ เพิ่มเติม

JASIF เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)
ปริมาณ
(หุ้น)
10.50 +0.10 (0.96) 6,341,500
หน่วย: THB ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2562 17:03